Bilim, deneyimlerin sistematik olarak sınıflandırılmasıdır.

George Henry Lewes

UNIX Türevi Sistemlerde Sistem Fonksiyonları, POSIX Fonksiyonları ve Standart C Fonksiyonları

     İşletim sistemlerini fonksiyonlardan oluşan kontrol yazılımları olarak ele alabiliriz. Gerçekten de işletim sistemlerinin çekirdekleri tipik olarak fonksiyonların birbirlerini çağırması biçiminde prosedürel teknikler kullanılarak yazılmaktadır. İşte çekirdeğe yönelik temel işlemleri yapan bir grup fonksiyon kullanıcı modunda (user mode) çalışan uygulama programları tarafından da çağrılabilir. Bu tür fonksiyonlara sistem fonksiyonları (system call) ya da API (Application Programming Interface) denilmektedir. Sistem fonksiyonları o sisteme özgüdür. Bu nedenle bunların sayıları, isimleri ve parametrik yapıları sistemden sisteme farklılıklar gösterebilir. Örneğin, Windows sistemlerinde dosya açmak için CreateFile isimli sistem fonksiyonu kullanılırken, Linux sistemlerinde open (sys_open) isimli bir fonksiyon kullanılmaktadır. Bunların parametrik yapıları tamamen birbirinden farklıdır. UNIX türevi  iki sistem arasında bile sistem fonksiyonları bakımından önemli farklılıkların söz konusu olabileceğini belirtelim.

    POSIX fonksiyonları POSIX standartlarında belirtilmiş arayüz fonksiyonlardır. Eğer bir sistem POSIX uyumluysa (aslında sistemlerin belirli derecede uyumlu olması mümkündür), bu fonksiyonlar o sistemde aynı isimde ve parametrik yapıda bulunmak zorundadır. Böylece programcı bu fonksiyonları standart UNIX fonksiyonları olarak kullanabilir. Şüphesiz POSIX fonksiyonları da sistemle ilgili işlemler söz konusu olduğunda kendi içlerinde sistem fonksiyonlarını çağırırlar. Bazı POSIX fonksiyonları çalıştığınız sistemde tam olarak bir sistem fonksiyonuna karşılık gelir. Örneğin, Linux sistemlerinde chmod POSIX fonksiyonu bire bir sys_chmod isimli sistem fonksiyonuna karşılık gelmektedir. Yani chmod fonksiyonunun yaptığı tek şey sys_chmod fonksiyonunu çağırmaktır. Bazı POSIX fonksiyonları kendi içlerinde birden fazla sistem fonksiyonunu çağırıyor olabilir. Bazı POSIX fonksiyonları da hiçbir sistem fonksiyonunu çağırmadan  tamamen kullanıcı modunda işlem yapıyor olabilir.

    UNIX türevi sistemlerde programcının öncelikle POSIX fonksiyonlarını kullanmasını tavsiye ederiz. Böylece programınızın POSIX uyumlu sistemler için taşınabilirliğini sağlamış olursunuz. Peki sistem fonksiyonlarını doğrudan çağırmanın gerektiği durumlar söz konusu olabilir mi? Bazen evet. Çalıştığınız sistem başka sistemlerde bulunmayan bazı özelliklere ve olanaklara sahip olabilir. Diğer standartlarda olduğu gibi POSIX de ortak özellikler temel alınarak oluşturulmuştur. Bazı durumlarda o sistemin POSIX fonksiyonlarıyla erişemediğiniz olanaklarını kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda o sisteme özgü sistem fonksiyonlarını doğrudan çağırmak gerekebilir. Örneğin çalıştığınız sistemde POSIX’in open fonksiyonunda olmayan özel bir dosya açış modu bulunuyor olabilir. Linux sistemlerinde POSIX karşılığı olmayan birçok sistem fonksiyonu vardır.

    Standart C fonksiyonları hangi sistem söz konusu olursa olsun C derleyicilerinde bulunması gereken fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar yalnızca UNIX türevi sistemlerde değil diğer sistemlerdeki C derleyicilerinde de vardır. Şüphesiz en taşınabilir olanı standart C fonksiyonlarını kullanmaktır. Fakat standart C fonksiyonları çok temel işlemleri yapan fonksiyonlardır. Büyük bir uygulamanın yalnızca bu fonksiyonları kullanarak yazılması söz konusu olamaz.[1]

    Bunların dışında C derleyicilerinin ek birtakım fonksiyonları da söz konusu olabilir. Derleyicilerin standartlarda belirtilenlere ek olarak sahip olduğu bu tür fonksiyonlara (ve genel olarak özelliklere) eklentiler (extensions) denilmektedir.  Bazı eklentiler çok yaygın biçimde pek çok C derleyicisinde bulunur. Örneğin, strupr bir standart C fonksiyonu değildir fakat pek çok C derleyicisinin bu fonksiyonu barındırdığını görüyoruz. 


 

 [1] Standart C fonksiyonları aynı zamanda birer POSIX fonksiyonudur ve POSIX.1 standartlarında listelenmiştir. 

Haftanın Böceği Yukarı