Teknolojik ilerleme, patolojik bir suçlunun elindeki balta gibidir.

Albert Einstein

POSIX ve SUS Standartları

    UNIX sistemi 70’li yılların başında tasarlanarak yazıldıktan ve kodları dağıtıldıktan sonra zaman içerisinde birbirine benzeyen pek çok UNIX türevinin ortaya çıktığından söz ettik. İşte  80’li yıllarda bu farklı sistemler arasında ortak bir çalışma ortamı yaratabilmek için çeşitli kurumlar tarafından standardizasyon çalışmaları başlatılmıştır.  Bunlardan en önemli ikisi POSIX (Portable  Operating System Interface) ve SUS (Single UNIX Specification) standartlarıdır. Biz burada yalnızca bu standartlar hakkında temel bilgiler vereceğiz.

POSIX 

    POSIX standartlarının ilk versiyonu IEEE tarafından 1988 yılında 1003.1-1988 kod numarasıyla oluşturulmuştur. Bu standartlara  kısaca POSIX.1 denilmektedir. POSIX standartları zaman içerisinde çeşitli eklemeler yapılarak genişletildi. 1993 yılında gerçek zamanlı işlemlere yönelik POSIX 1.b eklemeleri (real-time extensions) ve 1995 yılında pthread kütüphanesine yönelik POSIX 1.c (thread extensions) eklemeleri  önemlidir. POSIX standartlarının POSIX.1 de denilen ilk bölümü “Base Definitions ve System Interfaces” alt bölümlerinden oluşmaktadır. “Base Definitions” alt bölümünde standarda temel oluşturan tanımlamalar, “System Interfaces” alt bölümünde ise C Programlama Dili bağlamında standart fonksiyonlar ele alınmıştır. Fonksiyonların ne yaptığı, isimleri, parametrik yapıları, geri dönüş değerleri düzenli bir biçimde bu bölümde açıklanmıştır. “Shell And Utilities” başlığıyla isimlendirilen ikinci bölüm POSIX uyumlu sistemlerdeki kabuk programlar ve yardımcı programlara ayrılmıştır. Bu bölüme POSIX.2 de denilmektedir. POSIX standartları ISO tarafından da ISO/IEC 9945 kod numarasıyla benimsenmiştir. POSIX standartlarının son uyarlaması 2004’te yayımlanmıştır.

SUS

    SUS, Open Group tarafından oluşturulan önemli bir standarttır. POSIX’in bir üst kümesi gibi değerlendirilebilir. Bu standartlardaki fonksiyonların oluşturduğı arayüze X/Open System Interface (XSI) denir. Ayrıca bu standartlardaki pek çok özellik POSIX standartlarında isteğe bağlı XSI eklentisi biçiminde bulunmaktadır. Kitabın yazıldığı tarihte halen UNIX’in isim hakkı Open Group’un elindedir ve Open Group bir sistemin UNIX olarak nitelendirilmesi için SUS’da belirtilen özelliklere sahip olmasını zorunlu tutmaktadır.

Haftanın Böceği Yukarı