Programlama işindeki ilerlemeyi satır sayısı ile ölçmek, uçak imalatı işindeki ilerlemeyi ağırlıkla ölçmek gibi olur.

Bill Gates

C Yanlışları

C'de yapılan tipik hataları konu alan bu kitap 1995 yılında basıldı. Bugün baskısı tükenmiştir ya da tükenmek üzeredir. Kitabın genişletilmiş yeni baskısı yakında çıkacak.

Sistem Yayıncılık - ISBN: 975-7397-52-0

Haftanın Böceği Yukarı