Programlama işindeki ilerlemeyi satır sayısı ile ölçmek, uçak imalatı işindeki ilerlemeyi ağırlıkla ölçmek gibi olur.

Bill Gates


Boş liste.

Haftanın Böceği Yukarı