Bilim, deneyimlerin sistematik olarak sınıflandırılmasıdır.

George Henry Lewes


Boş liste.

Haftanın Böceği Yukarı