Bilim, deneyimlerin sistematik olarak sınıflandırılmasıdır.

George Henry Lewes

Haftanın Böceği Yukarı