En üretken günlerimden biri, 1,000 satır kaynak kodu çöpe attığım gündü.

Ken Thompson

Bana Atılan E-Postaların Yanıtları

Sevgili Arkadaşlar...

Bu site aracılığıyla -bazıları sorulardan oluşan- pek çok e-posta alıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle bazılarına yanıt yazamadım.  Sakın unuttum sanmayın ve "adam bir yanıt bile yazmadı" diye düşünmeyin :-). Bundan sonra atacağınız e-postalara da daha kısa bir süre içinde yanıt vermeye çalışacağım. Gecikme için özür diliyorum...

 

Lütfen Alıntılarda Kaynak Belirtiniz

Çeşitli Internet sitelerinde yazmış olduğum makalelerden, ders notlarından, çizimlerden, kaynak kodlardan vs. bire bir alıntı yapıldığını, ancak kaynak belirtlmediğini görüyorum. Lütfen bu gibi alıntlarda kaynak belirtiniz.

Kitap Eleştirisi

Artık her hafta sitede bilgisayar alanında basılmış bir kitabın eleştirisini göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz...

Haftanın Şarkısı

Seasons In The Sun
[Terry Jacks]
45'lik - 1974

Seasons In The Sun 1974 yılında piyasaya çıktı ve çıkar çıkmaz da Bill Board listelerinde 1 numaraya kadar yükseldi. Şarkıda ölmek üzere olan genç sırasıyla arkadaşına, babasına ve sevgilisine sesleniyor...

Önce arkadaşına şunları söylüyor:


Elveda benim güvenilir dostum
Dokuz on yaşlarından beri birbirimizi tanırız
Birlikte ağaçlara ve tepelere tırmandık
Aşkın alfabesini birlikte öğrendik
Dizlerimizi ve kalplerimizi birlikte yaraladık

Elveda arkadaşım, ölmek zor gerçekten
Havada böyle kuşlar cıvıldarken
Baharın kokusu böyle her yeri sarmışken
Güzel kızlar her yerde gezerken...

Neşelendik eğlendik ve güneşli mevsimler geçirdik
Fakat tırmandığımız tepeler zamanı geçmiş mevsimler gibiydi...


Sonra babasına şöyle sesleniyor:

Elveda baba lütfen benim için dua et
Ailenin aykırı çocuğuydum hep biliyorsun
Bana doğruyu öğretmek için çok uğraştın
Yığınla şarap ve yığınla şarkı
Nasıl geçinebildik ben de merak ediyorum
...


Ve sıra Michelle’e, sevgilisine geliyor:

Elveda Michelle, bir tanem benim
Bana aşkını verdin ve güneşi bulmamı sağladın
Her dibe vurduğumda hep yanımda oldun
Ayağımın yere basmasını sağladın...

Neşelendik eğlendik ve güneşli mevsimler geçirdik
Fakat şaraplar ve şarkılar da bu mevsimler gibi geçti gitti...

Şarkı hakkında birkaç ayrıntıdan da bahsedeyim: Beach Boys’un elemanları ile Terry Jacks arkadaşlar. Beach Boys Jacks’ten kendileri için bir şarkı bulmasını istiyor. Jacks de Jacques Brel tarafından Le Moribond ismiyle 1961’de plak yapılmış olan bu şarkıyı gözüne kestiriyor. Şarkıyı düzenleyerek Brian Wilson’a dinletiyor. Fakat Wilson’un titizliği yüzünden kayıtlar bir türlü son şeklini alamıyor. İş sürüncemeye giriyor iyice. Jacks de biraz bunu fırsat bilerek sanıyorum, şarkıyı kendisi plak yapıyor. (Hani arkadaşınız size birisini ayarlayacaktır da sonra kendisi yazılır ya, onun gibi olmuş işte :-))

Seasons In The Sun hep beni geçmişe götüren bir şarkı olmuştur. (Bazı şarkılar bizi o kadar iyi geçmişe götürüyor ki bazen kısa süre de olsa o şarkıları dinlediğimiz zamanki duygularımızı bile yeniden yaşayabiliyoruz). Vişnelik’te oturuyorduk o zamanlar... Vişnelik ne güzeldi. Şehrin dışındaymış gibi gelirdi bize. “Nereye gidiyorsunuz” diye sorduklarında “şehre iniyoruz” derdik. (Geçen aylarda Eskişehir’e gittiğimde uğradım Vişnelik’e. Ne kadar değişik bir yer haline gelmiş. Değişmeyen neredeyse yalnızca otobüs numarası kalmış. Hala 28 gidiyor oraya :-)).

Şarkının piyasaya çıktığı 1974 çok hareketli bir yıldı. Kıbrıs Barış Harekatı o yılın Temmuzunda yapılmıştı. (Karartma günlerini anımsıyorum. Grafon kağıtları kullanılıyordu karartma için.) Muhammed Ali Foreman’ı Zaire’de yine 1974 yılında nakavt etmişti. Dünya kupası da da aynı yıl oynanmıştı. (Final maçı Hollanda ile Batı Almanya arasındaydı. Biz de televizyondan naklen seyretmiştik. Ben Hollanda’yı tutuyordum, fakat Hollanda maçı 2-1 kaybetmişti). İşte böyle bir atmosferde çıktı piyasaya Seasons In The Sun...

Terry Jacks söylüyor...


Şarkının Beach Boys versiyonu...


Eski Haftalar

Yeni İçerik

   [Makale]Dinamik Diziler (Veri Yapıları 2. Bölüm)

    Programlama dillerinin çoğunda diziler bir kere yaratıldıktan sonra artık büyütülemezler ve küçültülemezler. Oysa bazı durumlarda açacağımız dizinin uzunluğunu işin başında bilemeyiz. Programın çalışma zamanı sırasında onların dinamik bir biçimde büyütülmesini ya da küçültülmesini isteyebiliriz. Programın çalışma zamanı sırasında büyütülebilen ya da küçültülebilen dizilere dinamik diziler (dynamic arrays) denilmektedir.[1]  Dinamik diziler C, C++, Java ve C# gibi dillerde temel bir veri yapısı değildir. Yani bu dillerde dinamik diziler dilin sentaksı tarafından doğrudan desteklenmezler. Bunların fonksiyonlar ya da sınıflar kullanılarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Ancak Perl ve Ruby gibi dinamik dizilerin dilin sentaksı tarafından temel bir veri türü olarak desteklendiği diller de vardır.

Yazının Devamı...

   [Makale]Proseslerin Kod, Data, BSS, Stack ve Heap Alanları

    Prosesler işletim sistemlerinin sundukları sistem fonksiyonlarıyla yaratılırlar. Örneğin, Windows sistemlerindeki CreateProcess, UNIX/Linux sistemlerindeki fork proses yaratan fonksiyonlardır. Windows ve UNIX/Linux sistemlerindeki proses yaratımları arasında önemli bir fark vardır. Windows sistemlerindeki CreateProcess fonksiyonu çalıştırılabilen (executable) bir dosyadan hareketle prosesi oluşturur. (Yani yaratılacak proses yol ifadesini argüman olarak verdiğimiz programın kodlarını çalıştıracaktır.) Halbuki UNIX/Linux sistemlerindeki fork fonksiyonu prosesin özdeş bir kopyasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerde başka bir programın kodları ancak exec türevi fonksiyonlarla çalıştırılabilir. Fakat programcı bu sistemlerde doğrudan exec fonksiyonunu kullanırsa çalışmakta olan mevcut programın bellek alanı değiştirilerek proses yaşamına başka bir kodla devam eder. Bu nedenle UNIX/Linux sisteminde hem mevcut programı sürdürmek hem de yeni bir programı çalıştırmak istiyorsak fork ve exec fonksiyonlarını beraber kullanmamız gerekir. Bu sağlamak için de, tipik olarak, önce bir kez fork yaparız, alt proseste exec uygularız. Windows sistemlerindeki CreateProces fonksiyonu UNIX/Linux sistemlerindeki fork ve exec fonksiyonlarının bileşimine benzetilebilir.

Yazının Devamı...

   [Makale]Temel Veri Yapıları (Veri Yapıları 1. Bölüm)

    Programlarımızda tanımladığımız nesneler ya tek parçadan ya da birden fazla parçadan oluşurlar. Tek parçadan oluşan nesnelerin türlerine tekil türler, birden fazla parçadan oluşan nesnelerin türlerine ise bileşik türler denilmektedir. Örneğin, int türü tekil bir türdür. Çünkü int türden bir nesne tek parçadan oluşmaktadır. Halbuki diziler bileşik türlerdir. Bir dizi türünden nesne tanımladığımızda o nesne kendi içerisinde birden fazla parçadan oluşmaktadır. Örneğin:

Yazının Devamı...

   [Makale]Portable Executable Dosya Formatı

    Microsoft, DOS işletim sisteminde çalıştırılabilen dosya formatı olarak MZ formatını kullanıyordu.[1] MZ formatı koruma mekanizması olmayan 8086 mimarisi için tasarlanmıştı ve korumalı modun gereksinim duyduğu özelliklere sahip değildi.  Bu nedenle Microsoft 16 bit Windows sistemleriyle birlikte çalıştırılabilir dosya formatını NE (New Executable) ismiyle, 32 bit Windows sistemleriyle de PE (Portable Executable) ismiyle yenilemiştir. Bugün 32 bit ve 64 bit Windows sistemlerinde çalıştırılabilen dosya formatı olarak PE formatı kullanılmaktadır. PE formatı UNIX türevi sistemlerde kullanılan ELF (Executable and Linkable Format) formatı gibi, işlemciden bağımsız olan ve bölümlerden (sections) oluşan bir formattır. Microsoft .NET ortamıyla birlikte PE formatı üzerinde bu ortamın gereksinimlerinin karşılanması için çeşitli eklentiler de yapmıştır. PE formatının orijinali 32 bittir. Fakat daha sonraları 64 bit sistemler için bu formatın 64 bit versiyonu da oluşturulmuştur. PE formatının 64 bitlik bu versiyonuna PE+ da denilmektedir.

Yazının Devamı...

   [Makale]C'de Bağlanım (Linkage) Nedir, Ne Değildir?

     C'de kullanılan her değişken (identifier) için bir bildirimin yapılmış olması gerekir. Bağlanım (linkage) farklı bildirimlerdeki aynı isimli değişkenlerin aynı nesneyi ya da fonksiyonu belirtip belirtmediğini anlatan bir özelliktir. C'de değişkenlere ilişkin üç  bağlanım durumu söz konusudur:

Yazının Devamı...

   [Makale]UNIX/Linux Sistemlerinde Boru Haberleşmeleri

    Boru haberleşmeleri yalınlığından dolayı en çok tercih edilen prosesler arası haberleşme yöntemlerindendir. Yöntem kendi içerisinde eşzamanlılığı da barındırdığından programcının ayrıca eşzamanlılık sorunuyla uğraşmasına gerek kalmaz. Boru haberleşmeleri ilk UNIX sistemlerinden beri neredeyse tüm UNIX türevi sistemlerce desteklenmiştir. Yöntem başta Windows olmak üzere pek çok işletim sisteminde de benzer biçimde uygulanmaktadır.

Yazının Devamı...

   [Makale]C, C++, C# ve Java'da enum Türleri ve Sabitleri: Benzerlikler ve Farklılıklar

    Bazen programlarımızda haftanın günleri, yılın ayları, renkler, yönler gibi sınırlı sayıda değer alabilen çeşitli olguları ifade etmek isteriz. Örneğin top ile oynanan bir oyun programı yazacak olalım. Bu programda kullanmak üzere topu sağa, sola, yukarı ya da aşağı hareket ettiren bir fonksiyon yazmak isteyelim. Fonksiyonun parametresi topun hareket yönünü belirtiyor olsun. Sizce böyle bir fonksiyonun parametresi hangi türden olmalıdır? Şüphesiz ilk akla gelen durum parametrenin int gibi bir tamsayı türünden olması ve farklı yönlerin 0, 1, 2, 3 gibi bazı değerlerle temsil edilmesidir.

Yazının Devamı...


Haftanın Böceği

Böcek # 3 (12 Ekim 2009)

Aşağıdaki C programı klavyeden girilen int türden 10 sayının ortalamasını bulmak için yazılmış. Fakat program uygun sonucu vermiyor. Peki neden?..

Haftanın Böceği Yukarı