Login: yes
Password: i dont have one
password is incorrect

Login: yes
Password: incorrect

Anonim

Bana Atılan E-Postaların Yanıtları

Sevgili Arkadaşlar...

Bu site aracılığıyla -bazıları sorulardan oluşan- pek çok e-posta alıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle bazılarına yanıt yazamadım.  Sakın unuttum sanmayın ve "adam bir yanıt bile yazmadı" diye düşünmeyin :-). Bundan sonra atacağınız e-postalara da daha kısa bir süre içinde yanıt vermeye çalışacağım. Gecikme için özür diliyorum...

 

Lütfen Alıntılarda Kaynak Belirtiniz

Çeşitli Internet sitelerinde yazmış olduğum makalelerden, ders notlarından, çizimlerden, kaynak kodlardan vs. bire bir alıntı yapıldığını, ancak kaynak belirtlmediğini görüyorum. Lütfen bu gibi alıntlarda kaynak belirtiniz.

Kitap Eleştirisi

Artık her hafta sitede bilgisayar alanında basılmış bir kitabın eleştirisini göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz...

Haftanın Şarkısı

Being For The Benefit Of Mr. Kite
[The Beatles (Lennon & Mc. Cartney)]
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - 1967

John antika eşya satan bir mağazada 1800'lü yıllardan kalmış bir sirk afişi görüyor. Afişte yazılanlardan hareketle de bir sirk kurgusu oluşturup bu şarkıyı yazıyor.

Şarkıda bize Cumartesi günü Bishopsgate'te yapılacak gösteri hakkında bilgiler veriliyor. Gösterinin programı zengin: Atların üzerindeki göstericİler yanan çemberlerlerin içerisinden geçecekler. Mr. Kite'ın yanı sıra Henderson'ların da hepsi orada olacak. Mr. Kite halkalar üzerinde cambazlık yaparken onlar da dans edip şarkı söyleyecekler. E tabi,  At Henri! O da vals yapacak.  Mr. Kite bildiği tüm numaraları gösterecek ve adeta dünyaya kafa tutacak. Daha bitmedi. Mr. Henderson da sert zemin üzerinde 10 parende atacak... Şarkıda Beatles "orkestra tam altıya on kala başlayacak, sakın geç kalmayın" diye de bizi uyarıyor ve muhteşem bir zaman geçireceğimiz konusunda garanti veriyor...

Being For the Benefit of Mr. Kite bir John işi olarak bilinse de Paul kendisinin de katkıda bulunduğunu söylemişti birkaç yerde. Şarkının kayıtları sırasında kafalarının biraz dumanlı olduğunu da biliyoruz (Bonzai mi? Yok hayır, ne alakası var ya! Zaten yoktu bile o zamanlar. Şarkının genel atmosferi LSD şüphesi uyandırıyor bende)...  John'a ilham veren afiş de işte burada: Orijinal afiş... 


Beatles şarkıyı söylüyor...


Pablo Fanque's sirki hakkında daha ayrıntılı bilgi için de buraya bakabilirsiniz: Henderson'lar orada değildiler (Mr. Kite da yoktu)...


Eski Haftalar

Yeni İçerik

   [Makale]Proseslerin Kod, Data, BSS, Stack ve Heap Alanları

    Prosesler işletim sistemlerinin sundukları sistem fonksiyonlarıyla yaratılırlar. Örneğin, Windows sistemlerindeki CreateProcess, UNIX/Linux sistemlerindeki fork proses yaratan fonksiyonlardır. Windows ve UNIX/Linux sistemlerindeki proses yaratımları arasında önemli bir fark vardır. Windows sistemlerindeki CreateProcess fonksiyonu çalıştırılabilen (executable) bir dosyadan hareketle prosesi oluşturur. (Yani yaratılacak proses yol ifadesini argüman olarak verdiğimiz programın kodlarını çalıştıracaktır.) Halbuki UNIX/Linux sistemlerindeki fork fonksiyonu prosesin özdeş bir kopyasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerde başka bir programın kodları ancak exec türevi fonksiyonlarla çalıştırılabilir. Fakat programcı bu sistemlerde doğrudan exec fonksiyonunu kullanırsa çalışmakta olan mevcut programın bellek alanı değiştirilerek proses yaşamına başka bir kodla devam eder. Bu nedenle UNIX/Linux sisteminde hem mevcut programı sürdürmek hem de yeni bir programı çalıştırmak istiyorsak fork ve exec fonksiyonlarını beraber kullanmamız gerekir. Bu sağlamak için de, tipik olarak, önce bir kez fork yaparız, alt proseste exec uygularız. Windows sistemlerindeki CreateProces fonksiyonu UNIX/Linux sistemlerindeki fork ve exec fonksiyonlarının bileşimine benzetilebilir.

Yazının Devamı...

   [Makale]Temel Veri Yapıları (Veri Yapıları 1. Bölüm)

    Programlarımızda tanımladığımız nesneler ya tek parçadan ya da birden fazla parçadan oluşurlar. Tek parçadan oluşan nesnelerin türlerine tekil türler, birden fazla parçadan oluşan nesnelerin türlerine ise bileşik türler denilmektedir. Örneğin, int türü tekil bir türdür. Çünkü int türden bir nesne tek parçadan oluşmaktadır. Halbuki diziler bileşik türlerdir. Bir dizi türünden nesne tanımladığımızda o nesne kendi içerisinde birden fazla parçadan oluşmaktadır. Örneğin:

Yazının Devamı...

   [Makale]Portable Executable Dosya Formatı

    Microsoft, DOS işletim sisteminde çalıştırılabilen dosya formatı olarak MZ formatını kullanıyordu.[1] MZ formatı koruma mekanizması olmayan 8086 mimarisi için tasarlanmıştı ve korumalı modun gereksinim duyduğu özelliklere sahip değildi.  Bu nedenle Microsoft 16 bit Windows sistemleriyle birlikte çalıştırılabilir dosya formatını NE (New Executable) ismiyle, 32 bit Windows sistemleriyle de PE (Portable Executable) ismiyle yenilemiştir. Bugün 32 bit ve 64 bit Windows sistemlerinde çalıştırılabilen dosya formatı olarak PE formatı kullanılmaktadır. PE formatı UNIX türevi sistemlerde kullanılan ELF (Executable and Linkable Format) formatı gibi, işlemciden bağımsız olan ve bölümlerden (sections) oluşan bir formattır. Microsoft .NET ortamıyla birlikte PE formatı üzerinde bu ortamın gereksinimlerinin karşılanması için çeşitli eklentiler de yapmıştır. PE formatının orijinali 32 bittir. Fakat daha sonraları 64 bit sistemler için bu formatın 64 bit versiyonu da oluşturulmuştur. PE formatının 64 bitlik bu versiyonuna PE+ da denilmektedir.

Yazının Devamı...

   [Makale]C'de Bağlanım (Linkage) Nedir, Ne Değildir?

     C'de kullanılan her değişken (identifier) için bir bildirimin yapılmış olması gerekir. Bağlanım (linkage) farklı bildirimlerdeki aynı isimli değişkenlerin aynı nesneyi ya da fonksiyonu belirtip belirtmediğini anlatan bir özelliktir. C'de değişkenlere ilişkin üç  bağlanım durumu söz konusudur:

Yazının Devamı...

   [Makale]UNIX/Linux Sistemlerinde Boru Haberleşmeleri

    Boru haberleşmeleri yalınlığından dolayı en çok tercih edilen prosesler arası haberleşme yöntemlerindendir. Yöntem kendi içerisinde eşzamanlılığı da barındırdığından programcının ayrıca eşzamanlılık sorunuyla uğraşmasına gerek kalmaz. Boru haberleşmeleri ilk UNIX sistemlerinden beri neredeyse tüm UNIX türevi sistemlerce desteklenmiştir. Yöntem başta Windows olmak üzere pek çok işletim sisteminde de benzer biçimde uygulanmaktadır.

Yazının Devamı...

   [Makale]C, C++, C# ve Java'da enum Türleri ve Sabitleri: Benzerlikler ve Farklılıklar

    Bazen programlarımızda haftanın günleri, yılın ayları, renkler, yönler gibi sınırlı sayıda değer alabilen çeşitli olguları ifade etmek isteriz. Örneğin top ile oynanan bir oyun programı yazacak olalım. Bu programda kullanmak üzere topu sağa, sola, yukarı ya da aşağı hareket ettiren bir fonksiyon yazmak isteyelim. Fonksiyonun parametresi topun hareket yönünü belirtiyor olsun. Sizce böyle bir fonksiyonun parametresi hangi türden olmalıdır? Şüphesiz ilk akla gelen durum parametrenin int gibi bir tamsayı türünden olması ve farklı yönlerin 0, 1, 2, 3 gibi bazı değerlerle temsil edilmesidir.

Yazının Devamı...


Haftanın Böceği

Böcek # 3 (12 Ekim 2009)

Aşağıdaki C programı klavyeden girilen int türden 10 sayının ortalamasını bulmak için yazılmış. Fakat program uygun sonucu vermiyor. Peki neden?..

Haftanın Böceği Yukarı